Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Tác giả :
Xuất bản :
Giá tiền:
17400
Mô tả vật lý :
280tr. ; 20cm
Gáy sách :
8(V)-9 / NH556C
Lượt lưu thông :
0
LDR00518nam a2200169 a 4500
00118234
00520190528150120.0
008190528b |||||||| ||||||||||||||
020##|c17400 |d2b
0410#|avie
084##|a8(V)-9 |bNH556C
1000#|aVũ Dương Quỹ
24500|aNhững con đừơng khám phá : |bTập 1 / |cVũ Dương Quỹ, Lê Bảo
260##|aH. : |bGiáo dục , |c2002
300##|a280tr. ; |c20cm
852##|bTV.KM |jMV.033323 |tMV.033323
852##|bTV.KM |jMV.033322 |tMV.033322

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
MV.033323 Sẵn có Kho mượn
MV.033322 Sẵn có Kho mượn
Lượt lưu thông: 0 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 2 Tổng số: 2
thuw viejn caf mau