Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Tác giả :
Xuất bản :
Giá tiền:
17400
Mô tả vật lý :
280tr ; 20cm
Gáy sách :
8(V)-9 / NH556C
Lượt lưu thông :
0
LDR00457cam a2200157 a 4500
00118234
00520161123004752.0
008161123b |||||||| ||||||||||||||
020##|c17400 |d2b
041##|avie
084##|a8(V)-9 |bNH556C
100##|aVũ Dương Quỹ
245##|aNhững con đừơng khám phá |bTập 1 |cVũ Dương Quỹ, Lê Bảo
260##|aH. |bGiáo dục |c20002
300##|a280tr. |c20cm
852##|bKho mượn |jMV.033322

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
MV.033323 Sẵn có Kho mượn
MV.033322 Sẵn có Kho mượn
Lượt lưu thông: 0 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 2 Tổng số: 2
thuw viejn caf mau