Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Xuất bản :
Giá tiền:
22000
Mô tả vật lý :
108tr ; 27cm
Gáy sách :
751.3(084)731(084) / L103B
Lượt lưu thông :
0
LDR01031cam a2200277 a 4500
00118270
00520161123004838.0
008161123b |||||||| ||||||||||||||
020##|c22000 |d2b
041##|avie
084##|a751.3(084)
084##|a731(084) |bL103B
245#0|a2.500 hình ảnh phù điêu và vật thể |cHoàng Anh s.t.
260##|aCà Mau |bNxb. Mũi Cà Mau |c2004
300##|a108tr. |c27cm
520##|aGiới thiệu 2500 hình ảnh phù điêu và vật thể thuộc nhiều loại hình như: hình ảnh con người, động vật, thực vật, các vật dụng, máy móc, phương tiện, phù điêu trang trí kiến trúc v.v...
653##|aPhù điêu
653##|aTrang trí
653##|aHình ảnh
653##|aVật thể
700##|aHoàng Anh |eTác giả
852##|bThư viện |jDL.001478
852##|bKho Địa Chí |jDPL.000170
852##|bKho đọc |jDL.001478
920##|aVL2005
920##|a1.478

Tóm tắt

13% progress

Giới thiệu 2500 hình ảnh phù điêu và vật thể thuộc nhiều loại hình như: hình ảnh con người, động vật, thực vật, các vật dụng, máy móc, phương tiện, phù điêu trang trí kiến trúc v.v... ;

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
DPL.000170 Sẵn có Kho Địa Chí
DL.001478 Sẵn có Kho đọc
Lượt lưu thông: 0 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 2 Tổng số: 2
thuw viejn caf mau