Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Xuất bản :
Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh , 2003
Giá tiền:
285000
Mô tả vật lý :
690tr. ; 27cm
Gáy sách :
335.434 6 / B101H3K5H6.3
Lượt lưu thông :
1
LDR00846cam a2200253 a 4500
00118393
00520180102160458.0
008180102b |||||||| ||||||||||||||
020##|c285000 |d4b
0410#|avie
0820#|a335.434 6 |bB101H
084##|a3K5H6.3 |2B101H
1100#|aTrung tâm khoa học xã hội và nhân văn Tp. Hồ Chí Minh
24500|aBác Hồ với miền Nam miền Nam với Bác Hồ
260##|aTp. Hồ Chí Minh : |bNxb. Tp. Hồ Chí Minh , |c2003
300##|a690tr. ; |c27cm
651#0|aViệt Nam
653##|aNhân vật lịch sử
653##|aMiền Nam
653##|aHồ Chí Minh
852##|bTV.TC |jTC.000887 |tTC.000887
852##|bTV.LC |jLCL.002606 |tLCL.002606
852##|bTV.KM |jML.001722 |tML.001722
852##|bTV.KD |jDL.000485 |tDL.000485

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
ML.001722 Sẵn có Kho mượn
DL.000485 Sẵn có Kho đọc
TC.000887 Sẵn có Kho Tra Cứu
LCL.002606 Sẵn có Kho Luân Chuyển
Lượt lưu thông: 1 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 4 Tổng số: 4
thuw viejn caf mau