Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Tác giả :
Xuất bản :
Giá tiền:
6000
Mô tả vật lý :
88tr. ; 21cm
Gáy sách :
428 / M558T
Lượt lưu thông :
0
LDR00839cam a2200253 a 4500
00118633
00520180801141550.0
008180801b |||||||| ||||||||||||||
020##|c6000 |d2b
0410#|avie
0820#|a428 |bM558T
1000#|aPhan Văn Tuyền
24500|a18 đề luyện tập và kiểm tra tiếng Anh 9 : |bChương trình mới / |cPhan Văn Tuyền, Nguyễn Tân, Nguyễn Hoàng Anh...
260##|aCà Mau : |bNxb Phương đông , |c2005
300##|a88tr. ; |c21cm
4900#|aCẩm nang giải đề tiếng Anh
653##|aTiếng Anh
653##|aLớp 9
653##|aKiểm tra
653##|aLuyện tập
7000#|aNguyễn Tân
7000#|aNguyễn Hoàng Anh
852##|bTV.KD |jDV.020738 |tDV.020738
852##|bTV.DC |jDPV.001498 |tDPV.001498

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
DV.020738 Sẵn có Kho đọc
DPV.001498 Sẵn có Kho Địa Chí
Lượt lưu thông: 0 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 2 Tổng số: 2
thuw viejn caf mau