Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Tác giả :
Xuất bản :
Tp. Hồ Chí Minh: Nxb Trẻ, 2008
Giá tiền:
12000
Mô tả vật lý :
96tr ; 18cm
Gáy sách :
170 / N114TR
Lượt lưu thông :
2
LDR00683cam a2200205 a 4500
00118668
00520161123005702.0
008161123b |||||||| ||||||||||||||
020##|c12000 |d5b
041##|avie
082##|a170 |bN114TR
100##|aNguyễn Hạnh
245##|a500 câu chuyện luân lý |bT.3: Sống đẹp |cNguyễn Hạnh, Trần Thị Thanh Nguyên
260##|aTp. Hồ Chí Minh |bNxb Trẻ |c2008
300##|a96tr. |c18cm
700##|aTrần Thị Thanh Nguyên |eTác giả
852##|bKho Luân Chuyển |jLCN.000603,LCN.000604
852##|bKho mượn |jMN.001772,MN.001773
852##|bKho đọc |jDN.000530
930##|aLCN.000603

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
LCN.000604 Sẵn có Kho Luân Chuyển
MN.001772 Sẵn có Kho mượn
MN.001773 Sẵn có Kho mượn
DN.000530 Sẵn có Kho đọc
LCN.000603Đang cho mượnKho Luân Chuyển
Lượt lưu thông: 2 Đang lưu thông: 1 Sẵn có: 4 Tổng số: 5
thuw viejn caf mau