Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Xuất bản :
Tp. Hồ Chí Minh: Nxb Trẻ, 2002
Mô tả vật lý :
92tr ; 24cm
Gáy sách :
813.092 / M558L
Lượt lưu thông :
0
LDR00669cam a2200229 a 4500
00119421
00520161123011245.0
008161123b |||||||| ||||||||||||||
020##|d5b
041##|avie
082##|a813.092 |bM558L
245##|a15 nhà văn nhì nhận nước Mỹ
260##|aTp. Hồ Chí Minh |bNxb Trẻ |c2002
300##|a92tr. |c24cm
653##|aTiểu sử
653##|aSự nghiệp
653##|aMỹ
653##|aNhà văn
852##|bThư viện |jLC.000012
852##|bKho Luân Chuyển |jLC.000012,LC.000013,LCL.000012,LCL.000013
852##|bKho Tra Cứu |jTC.001183
852##|bKho mượn |jML.001742

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
ML.001742 Sẵn có Kho mượn
ML.001743 Sẵn có Kho mượn
TC.001183 Sẵn có Kho Tra Cứu
LCL.000012 Sẵn có Kho Luân Chuyển
LCL.000013 Sẵn có Kho Luân Chuyển
Lượt lưu thông: 0 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 5 Tổng số: 5
thuw viejn caf mau