Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Xuất bản :
Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2002
Giá tiền:
9000
Mô tả vật lý :
112tr : hình vẽ ; 19cm
Gáy sách :
6T7.3-018.2 / C513NH
Lượt lưu thông :
0
LDR01079cam a2200265 a 4500
00119465
00520161123011345.0
008161123b |||||||| ||||||||||||||
020##|c9000 |d3b
041##|avie
084##|a6T7.3-018.2 |bC513NH
245#0|aCùng nhau học MS-Excel |cNguyễn Hạnh, Trần Thị Thanh Nguyên
260##|aTp. Hồ Chí Minh |bNxb. Trẻ |c2002
300##|a112tr : hình vẽ |c19cm
490##|aBộ sách tin học dành cho học sinh trung học ; T.4
520##|aGiới thiệu phần mềm máy tính điện tử Excel 97 cách định dạng, tính toán trong bảng tính, hàm thông dụng trong Excel, hình ảnh và đồ biểu
653##|aMáy tính điện tử
653##|aExcel - phần mềm máy tính
700##|aNguyễn Hạnh |eTác giả
700##|aTrần Thị Thanh Nguyên |eTác giả
852##|bThư viện |jDV.014334
852##|bKho đọc |jDV.014334
852##|bKho mượn |jMV.032957
920##|abVV2005
920##|ab32.956 - 957

Tóm tắt

13% progress

Giới thiệu phần mềm máy tính điện tử Excel 97 cách định dạng, tính toán trong bảng tính, hàm thông dụng trong Excel, hình ảnh và đồ biểu ;

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
MV.032956 Sẵn có Kho mượn
MV.032957 Sẵn có Kho mượn
DV.014334 Sẵn có Kho đọc
Lượt lưu thông: 0 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 3 Tổng số: 3
thuw viejn caf mau