Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Tác giả :
Xuất bản :
Giá tiền:
68000
Mô tả vật lý :
366tr ; 24cm
Gáy sách :
006.6 / M558L
Lượt lưu thông :
0
LDR00658cam a2200181 a 4500
00119525
00520161123011457.0
008161123b |||||||| ||||||||||||||
020##|c68000 |d2b
041##|avie
082##|a006.6 |bM558L
100##|aHoàng Sơn
245##|a15 bài học tạo, vẽ và xử lý các đối tượng đồ họa chuyên nghiệp trong Adobe Illustrator CS3 |bChuyên đề dành cho học viên đồ họa máy tính |cHoàng Sơn
260##|aH. |bThanh niên |c2007
300##|a366tr. |c24cm
700##|aHoàng Sơn |eTác giả
852##|bKho mượn |jML.003042
852##|bKho đọc |jDL.002160

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
DL.002160 Sẵn có Kho đọc
Lượt lưu thông: 0 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 1 Tổng số: 1
thuw viejn caf mau