Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Tác giả :
Xuất bản :
Giá tiền:
33000
Mô tả vật lý :
327tr ; 19cm
Gáy sách :
N(414).3 / A107H
Lượt lưu thông :
6
LDR00812cam a2200265 a 4500
00119550
00520161123011526.0
008161123b |||||||| ||||||||||||||
020##|c33000 |d7b
041##|avie
084##|aN(414).3 |bA107H
100##|aKim Dung
245#0|aAnh hùng xạ điêu |bTập 2 |cKim Dung ; Cao Tự Thanh dịch
260##|aH. |bVăn học |c2001
300##|a327tr. |c19cm
500##|aTên thật tác giả: Tra Lương. - Nguyên bản tiếng Hoa
653##|aVăn học hiện đại
653##|aTrung Quốc
653##|aTiểu thuyết võ hiệp
700##|aKim Dung |eTác giả
700##|aCao Tự Thanh |edịch
852##|bKho đọc |jDV.013552
852##|bKho mượn |jMV.032064
920##|abVV2005
920##|ab32.064

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
MV.032065 Sẵn có Kho mượn
MV.032066 Sẵn có Kho mượn
MV.032068 Sẵn có Kho mượn
MV.032069 Sẵn có Kho mượn
DV.013552 Sẵn có Kho đọc
MV.032070 Sẵn có Kho mượn
MV.032064 Sẵn có Kho mượn
Lượt lưu thông: 6 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 7 Tổng số: 7
thuw viejn caf mau