Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Tác giả :
Xuất bản :
Giá tiền:
23000
Mô tả vật lý :
231tr ; 19cm
Gáy sách :
156 / M458T
Lượt lưu thông :
0
LDR01438cam a2200301 a 4500
00119556
00520161123011533.0
008161123b |||||||| ||||||||||||||
020##|c23000 |d2b
041##|avie
084##|a156 |bM458T
100##|aShimađa Shuchi
245#0|a100 bí quyết thành công trong cuộc đời |cShimađa Shuchi ; Hà Giang dịch
260##|aH. |bPhụ nữ |c2002
300##|a231tr. |c19cm
500##|aDịch từ nguyên bản tiếng Trung: 100 bí quyết để để đạt được thành công trong cuộc đời
520##|aBao gồm 100 bí quyết khác nhau trong cuộc sống giúp con người có thể thành công trong cuộc đời bằng chính tiềm thức của họ như: thường xuyên nghĩ tới điều tốt đẹp, tin tưởng là mình sẽ sáng tạo được những kỳ tích, hãy luôn nhắc lại nguyện vọng của mình, tìm những kỳ vọng từ những nhân vật trong tiểu thuyết hoặc trên phim ảnh..
653##|aTiềm thức
653##|aThành công
653##|aCon người
653##|aBí quyết
700##|aShimađa Shuchi |eTác giả
700##|aHà Giang |edịch
852##|bThư viện |jDV.013741
852##|bKho đọc |jDV.013741
852##|bKho mượn |jMV.032320
920##|abVV2005
920##|ab32.320

Tóm tắt

13% progress

Bao gồm 100 bí quyết khác nhau trong cuộc sống giúp con người có thể thành công trong cuộc đời bằng chính tiềm thức của họ như: thường xuyên nghĩ tới điều tốt đẹp, tin tưởng là mình sẽ sáng tạo được những kỳ tích, hãy luôn nhắc lại nguyện vọng của mình, tìm những kỳ vọng từ những nhân vật trong tiểu thuyết hoặc trên phim ảnh.. ;

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
MV.032320 Sẵn có Kho mượn
DV.013741 Sẵn có Kho đọc
Lượt lưu thông: 0 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 2 Tổng số: 2
thuw viejn caf mau