Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Tác giả :
Xuất bản :
Đồng Nai: Nxb. Đồng nai, 1997
Mô tả vật lý :
180tr ; 27cm
Gáy sách :
0(098) / M458NG
Lượt lưu thông :
0
LDR00599cam a2200193 a 4500
00119578
00520161123011559.0
008161123b |||||||| ||||||||||||||
020##|d2b
041##|avie
084##|a0(098) |bM458NG
100##|aPhạm Cao Hoàn
245##|a1000 kiến thức kỳ thú cho mọi người |cPhạm Cao Hoàn biên soạn
260##|aĐồng Nai |bNxb. Đồng nai |c1997
300##|a180tr. |c27cm
700##|aPhạm Cao Hoàn |ebiên soạn
852##|bThư viện |jDL.000057
852##|bKho đọc |jDL.000057
852##|bKho mượn |jML.000134

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
ML.000134 Sẵn có Kho mượn
DL.000057 Sẵn có Kho đọc
Lượt lưu thông: 0 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 2 Tổng số: 2
thuw viejn caf mau