Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Xuất bản :
Giá tiền:
17000
Mô tả vật lý :
130tr ; 19cm
Từ khóa :
Gáy sách :
3K5H6 / B101H
Lượt lưu thông :
0
LDR00875cam a2200265 a 4500
00119706
00520161123011832.0
008161123b |||||||| ||||||||||||||
020##|c17000 |d2b
041##|avie
084##|a3K5H6 |bB101H
245#0|aBác Hồ với các tướng lĩnh |cKim Dung, Chí Thắng, Hải Anh
260##|aH. |bThanh niên |c2000
300##|a130tr. |c19cm
520##|aCuộc đời và sự nghiệp của 23 vị tướng lĩnh Việt Nam được Bác Hồ bồi dưàng và đào tạo
653##|aHồ Chí Minh
653##|aTướng
653##|aViệt Nam
700##|aKim Dung |eTác giả
700##|aChí Thắng |eTác giả
700##|aHải Anh |eTác giả
852##|bKho đọc |jDV.013112
852##|bKho mượn |jMV.031341
920##|abVV2005
920##|ab31.341

Tóm tắt

13% progress

Cuộc đời và sự nghiệp của 23 vị tướng lĩnh Việt Nam được Bác Hồ bồi dưàng và đào tạo ;

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
MV.031341 Sẵn có Kho mượn
DV.013112 Sẵn có Kho đọc
Lượt lưu thông: 0 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 2 Tổng số: 2
thuw viejn caf mau