Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Tác giả :
Xuất bản :
Giá tiền:
320001b
Mô tả vật lý :
309tr ; 19cm
Gáy sách :
N(414).3 / A107H
Lượt lưu thông :
0
LDR00774cam a2200265 a 4500
00120115
00520161123012713.0
008161123b |||||||| ||||||||||||||
020##|c32000
020##|c1b
041##|avie
084##|aN(414).3 |bA107H
100##|aKim Dung
245#0|aAnh hùng xạ điêu |cKim Dung ; Cao Tự Thanh dịch
260##|aH. |bVăn học |c2001
300##|a309tr. |c19cm
500##|aTên thật tác giả: Tra Lương. - Nguyên bản tiếng Hoa
653##|aVăn học hiện đại
653##|aTrung Quốc
653##|aTiểu thuyết võ hiệp
700##|aKim Dung |eTác giả
700##|aCao Tự Thanh |eDịch
852##|bKho đọc |jDV.013554
920##|abVV2005
920##|ab32.066

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
DV.013554 Sẵn có Kho đọc
Lượt lưu thông: 0 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 1 Tổng số: 1
thuw viejn caf mau