Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Xuất bản :
Đà Nẵng : Nxb Đà Nẵng , 2004
Giá tiền:
12000
Mô tả vật lý :
215tr. ; 19cm
Gáy sách :
V23 / GI455B
Lượt lưu thông :
0
LDR00506nam a2200169 a 4500
00120738
00520190528145554.0
008190528b |||||||| ||||||||||||||
020##|c12000 |d1b
0410#|avie
084##|aV23 |bGI455B
1000#|aKhánh Hà |eTập 1
24500|aGiông bão êm đềm : |bTập 1 / |cKhánh Hà
260##|aĐà Nẵng : |bNxb Đà Nẵng , |c2004
300##|a215tr. ; |c19cm
7000#|aKhánh Hà , |etác giả
852##|bTV.KM |jMV.034750 |tMV.034750

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
MV.034750 Sẵn có Kho mượn
Lượt lưu thông: 0 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 1 Tổng số: 1
thuw viejn caf mau