Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Xuất bản :
Đà Nẵng: Nxb Đà Nẵng, 20004
Giá tiền:
12000
Mô tả vật lý :
215tr ; 19cm
Gáy sách :
V23 / GI455B
Lượt lưu thông :
0
LDR00490cam a2200169 a 4500
00120738
00520161123013953.0
008161123b |||||||| ||||||||||||||
020##|c12000 |d1b
041##|avie
084##|aV23 |bGI455B
100##|aKhánh Hà |eTập 1
245##|aGiông bão êm đềm |bTập 1 |cKhánh Hà
260##|aĐà Nẵng |bNxb Đà Nẵng |c20004
300##|a215tr. |c19cm
700##|aKhánh Hà |etác giả
852##|bKho mượn |jMV.034750

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
MV.034750 Sẵn có Kho mượn
Lượt lưu thông: 0 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 1 Tổng số: 1
thuw viejn caf mau