Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Tác giả :
Xuất bản :
Thanh Hóa: Nxb Thanh Hóa, 2006
Giá tiền:
40000
Mô tả vật lý :
395tr ; 19cm
Gáy sách :
N(414).3 / NG450T
Lượt lưu thông :
1
LDR00649cam a2200217 a 4500
00121270
00520161123015124.0
008161123b |||||||| ||||||||||||||
020##|c40000 |d1b
041##|avie
084##|aN(414).3 |bNG450T
1000#|aLương Vũ Sinh
245##|aNgô tự thần bi |cLương Vũ Sinh, Y Thanh |nTập 3
260##|aThanh Hóa |bNxb Thanh Hóa |c2006
300##|a395tr. |c19cm
653##|aVăn học hiện đại
653##|aTrung Quốc
653##|aTruyện võ hiệp
700##|aY Thanh |eTác giả
773##|tNgô tự thần bi |w22129
852##|bKho đọc |jDV.017927

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
DV.017927Đang cho mượnKho đọc
Lượt lưu thông: 1 Đang lưu thông: 1 Sẵn có: 0 Tổng số: 1
thuw viejn caf mau