Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Tác giả :
Xuất bản :
Giá tiền:
42000
Mô tả vật lý :
366tr ; 19cm
Gáy sách :
N(414).3 / H307C
Lượt lưu thông :
0
LDR00711cam a2200229 a 4500
00121317
00520161123015225.0
008161123b |||||||| ||||||||||||||
020##|c42000 |d5b
041##|avie
084##|aN(414).3 |bH307C
1000#|aLương Vũ Sinh
245##|aHiệp cốt đan tâm |cLương Vũ Sinh |nTập 1 |pXác hiệp lòng son
260##|aH. |bVăn học |c2006
300##|a366tr. |c19cm
653##|aVăn học hiện đại
653##|aTrung quốc
653##|aTruyện võ hiệp
773##|tHiệp cốt đan tâm |w22086
852##|bKho mượn |jMV.038429
852##|bKho đọc |jDV.017898
852##|bKho Luân Chuyển |jLCV.018595

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
MV.038429 Sẵn có Kho mượn
MV.038430 Sẵn có Kho mượn
LCV.018595 Sẵn có Kho Luân Chuyển
LCV.018596 Sẵn có Kho Luân Chuyển
DV.017898 Sẵn có Kho đọc
Lượt lưu thông: 0 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 5 Tổng số: 5
thuw viejn caf mau