Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Tác giả :
Xuất bản :
Giá tiền:
1
Mô tả vật lý :
31tr. ; 19cm
Từ khóa :
Gáy sách :
335.434 6 / B103N3K5H6.6 / B103N
Lượt lưu thông :
0
LDR00613cam a2200205 a 4500
00121324
00520180706144549.0
008180706b |||||||| ||||||||||||||
020##|c1 |d1b
0410#|avie
0820#|a335.434 6 |bB103N
084##|a3K5H6.6 |bB103N
1000#|aHồ Chí Minh
24500|aBài nói chuyện với đồng bào và cán bộ xã Đại Nghĩa (Hà Đồng) / |cHồ Chí Minh
260##|aH. : |bSự thật , |c1982
300##|a31tr. ; |c19cm
653##|aHồ Chí Minh
852##|bTV.KD |jDV.000474 |tDV.000474
9200#|aVV1999
9200#|a474

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
DV.000474 Sẵn có Kho đọc
Lượt lưu thông: 0 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 1 Tổng số: 1
thuw viejn caf mau