Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Tác giả :
Xuất bản :
Tp. Hồ Chí Minh: Nxb Trẻ, 2006
Giá tiền:
23500
Mô tả vật lý :
112tr ; 24cm
Gáy sách :
156.3 / A103TH
Lượt lưu thông :
0
LDR00924cam a2200277 a 4500
00121959
00520161123020643.0
008161123b |||||||| ||||||||||||||
020##|c23500 |d5b
041##|avie
084##|a156.3 |bA103TH
100##|aThiện Nhân
245##|aAi thích ai |cThiện Nhân, Thùy Linh
260##|aTp. Hồ Chí Minh |bNxb Trẻ |c2006
300##|a112tr. |c24cm
5203#|aGiới thiệu và giải đáp một số thắc mắc mà các bạn trẻ thường gặp trong cuộc sống
653##|aTâm lý
653##|aTuổi mới lớn
653##|aGiáo dục giới tính
653##|aCon gái
653##|aCon trai
700##|aThuỳ Linh |eTác giả
852##|bKho mượn |jML.002437,ML.002438
852##|bKho Luân Chuyển |jLCL.000524,LCL.000525
852##|bKho Tra Cứu |jTC.001207
930##|aLCL.000524

Tóm tắt

13% progress

Giới thiệu và giải đáp một số thắc mắc mà các bạn trẻ thường gặp trong cuộc sống ;

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
ML.002437 Sẵn có Kho mượn
ML.002438 Sẵn có Kho mượn
LCL.000524 Sẵn có Kho Luân Chuyển
LCL.000525 Sẵn có Kho Luân Chuyển
TC.001207 Sẵn có Kho Tra Cứu
Lượt lưu thông: 0 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 5 Tổng số: 5
thuw viejn caf mau