Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Xuất bản :
Giá tiền:
50000
Mô tả vật lý :
224tr ; 24cm
Từ khóa :
Gáy sách :
781.9178(V) / M458TR
Lượt lưu thông :
0
LDR00747cam a2200217 a 4500
00122075
00520161123020926.0
008161123b |||||||| ||||||||||||||
020##|c50000 |d2b
041##|avie
084##|a781.91 |a78(V) |bM458TR
245##|a100 bài hát Việt nam hay nhất thế kỷ 20 |cNguyễn Đình San sưu tầm và tuyển chọn
260##|aH. |bThanh niên |c2007
300##|a224tr. |c24cm
5203#|aTuyển tập 100 ca khúc nổi tiếng hay nhất thế kỷ 20
653##|aÂm nhạc
653##|aCa khúc
653##|aViệt Nam
700##|aNguyễn Đình San |esưu tầm và tuyển chọn
852##|bKho mượn |jML.002566
852##|bKho đọc |jDL.001830

Tóm tắt

13% progress

Tuyển tập 100 ca khúc nổi tiếng hay nhất thế kỷ 20 ;

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
ML.002566 Sẵn có Kho mượn
DL.001830 Sẵn có Kho đọc
Lượt lưu thông: 0 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 2 Tổng số: 2
thuw viejn caf mau