Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Tác giả :
Xuất bản :
Giá tiền:
29000
Mô tả vật lý :
283tr ; 19cm
Gáy sách :
V23 / M558C
Lượt lưu thông :
3
LDR00650cam a2200217 a 4500
00122314
00520161207081214.0
008161207b |||||||| ||||||||||||||
0202#|c29000 |d3b
0411#|avie
0842#|aV23 |bM558C
1001#|aNghiêm Văn Tân
2452#|a10 cô gái ngã ba Đồng Lộc |bTruyện ký / |cNghiêm Văn Tân
2601#|aH. |bPhụ nữ |c2007
3002#|a283tr. |c19cm
6531#|aVăn học hiện đại
6531#|aTruyện ký
6531#|aViệt Nam
852##|bTV.KD |jDV.019077 |tDV.019077
852##|bTV.KM |jMV.039466 |tMV.039466
852##|bTV.KM |jMV.039467 |tMV.039467

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
DV.019077 Sẵn có Kho đọc
MV.039466 Sẵn có Kho mượn
MV.039467 Sẵn có Kho mượn
Lượt lưu thông: 3 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 3 Tổng số: 3
thuw viejn caf mau