Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Xuất bản :
Mô tả vật lý :
237tr ; 35cm
Gáy sách :
759.959 7 / S112M
Lượt lưu thông :
0
LDR00850cam a2200217 a 4500
00122894
00520161123022736.0
008161123b |||||||| ||||||||||||||
020##|d1b
041##|avie
082##|a759.959 7 |bS112M
110##|aBộ văn hoá - Thông tin |bCục văn hóa - Thông tin cơ sở
245##|a60 năm tranh cổ động Việt Nam 1945 - 2005 |cBộ văn hoá - Thông tin
260##|aH. |bNxb Hà Nội |c2006
300##|a237tr. |c35cm
5203#|aGiới thiệu 535 tác phẩm thể hiện những nhiệm vụ chủ yếu của tiến trình cách mạng Việt Nam từ khi Đảng ra đời
653##|aTranh cổ động
653##|a1945 - 2005
653##|aViệt Nam
700##|aBộ văn hoá - Thông tin |eTác giả
852##|bKho Tra Cứu |jTC.001494

Tóm tắt

13% progress

Giới thiệu 535 tác phẩm thể hiện những nhiệm vụ chủ yếu của tiến trình cách mạng Việt Nam từ khi Đảng ra đời ;

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
TC.001494 Sẵn có Kho Tra Cứu
Lượt lưu thông: 0 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 1 Tổng số: 1
thuw viejn caf mau