Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Tác giả :
Xuất bản :
Giá tiền:
15000
Mô tả vật lý :
94tr ; 24cm
Gáy sách :
51(075) / M458TR
Lượt lưu thông :
0
LDR00588cam a2200193 a 4500
00122972
00520161123022920.0
008161123b |||||||| ||||||||||||||
020##|c15000 |d1b
041##|avie
084##|a51(075) |bM458TR
100##|aVõ Giang Giai
245##|a100 bài toán phương trình hàm |cVõ Giang Giai
260##|aTp. Hồ Chí Minh |bĐại học quốc gia Tp.Hồ Chí Minh |c2005
300##|a94tr. |c24cm
653##|aToán học
653##|aSách đọc thêm
653##|aPhương trình hàm
852##|bKho mượn |jML.002666

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
ML.002666 Sẵn có Kho mượn
Lượt lưu thông: 0 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 1 Tổng số: 1
thuw viejn caf mau