Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Xuất bản :
Giá tiền:
29000
Mô tả vật lý :
261tr ; 19cm
Gáy sách :
001(098) / M458NG
Lượt lưu thông :
2
LDR00795cam a2200217 a 4500
00123281
00520161123023503.0
008161123b |||||||| ||||||||||||||
020##|c29000 |d3b
041##|avie
084##|a001(098) |bM458NG
100##|aThu Hà |eBiên soạn
245##|a1500 mẹo hay thông dụng |cThu Hà biên soạn
260##|aH. |bVăn hóa Thông tin |c2007
300##|a261tr. |c19cm
5203#|aGiới thiệu 1500 mẹo hay trong đời sống hàng ngày như: Mẹo trong ăn uống, khi làm đẹp, đối với nhà cửa và cây cảnh...
653##|aKhoa học thường thức
653##|aMẹo vặt
700##|aThu Hà |ebiên soạn
852##|bKho mượn |jMV.039422,MV.039423
852##|bKho đọc |jDV.019046

Tóm tắt

13% progress

Giới thiệu 1500 mẹo hay trong đời sống hàng ngày như: Mẹo trong ăn uống, khi làm đẹp, đối với nhà cửa và cây cảnh... ;

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
MV.039422 Sẵn có Kho mượn
MV.039423 Sẵn có Kho mượn
DV.019046 Sẵn có Kho đọc
Lượt lưu thông: 2 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 3 Tổng số: 3
thuw viejn caf mau