Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Lần xuất bản :
In lần thứ tám
Xuất bản :
Tp. Hồ Chí Minh: Nxb Trẻ, 2003
Giá tiền:
16200
Mô tả vật lý :
211tr ; 17cm
Gáy sách :
895.922 3 / B431B
Lượt lưu thông :
4
LDR00612cam a2200205 a 4500
00123348
00520161123023620.0
008161123b |||||||| ||||||||||||||
020##|c16200 |d1b
041##|avie
082##|a895.922 3 |bB431B
100##|aNguyễn Nhật Ánh
245##|aBong bóng lên trời |bTruyện dài |cNguyễn Nhật Ánh
250##|aIn lần thứ tám
260##|aTp. Hồ Chí Minh |bNxb Trẻ |c2003
300##|a211tr. |c17cm
653##|aVăn học hiện đại
653##|aViệt Nam
653##|aTruyện dài
852##|bKho mượn |jMN.001729

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
MN.001729 Sẵn có Kho mượn
Lượt lưu thông: 4 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 1 Tổng số: 1
thuw viejn caf mau