Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Xuất bản :
Giá tiền:
10000
Mô tả vật lý :
243tr ; 19cm
Gáy sách :
338.5 / M428NG
Lượt lưu thông :
0
LDR01287cam a2200217 a 4500
00123381
00520161123023657.0
008161123b |||||||| ||||||||||||||
020##|c10000 |d1b
041##|avie
082##|a338.5 |bM428NG
100##|aPhan Văn |eBiên soạn
245##|a1000 điều mà bạn chưa bao giờ học được ở trường kinh doanh |cPhan Văn, Quang Minh biên soạn
260##|aCà Mau |bNxb Mũi Cà Mau |c1998
300##|a243tr. |c19cm
5203#|aGiới thiệu những điều lệ mới cho sự thăng tiến nghề nghiệp, những kỹ năng, cách sắp xếp những mục tiêu nghề nghiệp và quyết định nghề nghiệp...
653##|aQuản lý nghề nghiệp
653##|aKinh doanh
653##|aBí quyết
700##|aQuang Minh |ebiên soạn
852##|bKho Địa Chí |jDPV.001381,DPV.001378,DPV.001385,DPV.001383,DPV.001382,DPV.001405,DPV.001395,DPV.001396,DPV.001394,DPV.001393,DPV.001389,DPV.001386,DPV.001110,DPV.001111,DPV.001106,DPV.001105,DPV.000954,DPV.000955,DPV.001109,DPV.001170,DPV.001164,DPV.001160,DPV.001161,DPV.001002,DPV.001005,DPV.001004,DPV.001009,DPV.001008,DPV.001007,DPV.000922,DPV.000924,DPV.000915,DPV.001410,DPV.001409,DPV.001363,DPV.001373

Tóm tắt

13% progress

Giới thiệu những điều lệ mới cho sự thăng tiến nghề nghiệp, những kỹ năng, cách sắp xếp những mục tiêu nghề nghiệp và quyết định nghề nghiệp... ;

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
DPV.001373 Sẵn có Kho Địa Chí
Lượt lưu thông: 0 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 1 Tổng số: 1
thuw viejn caf mau