Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Xuất bản :
Tp. Hồ Chí Minh: Nxb Tp. Hồ Chí Minh, 2000
Giá tiền:
9500
Mô tả vật lý :
95tr ; 18cm
Gáy sách :
425.82 / M558H
Lượt lưu thông :
0
LDR00799cam a2200217 a 4500
00123666
00520161123024237.0
008161123b |||||||| ||||||||||||||
020##|c9500 |d2b
041##|avie
082##|a425.82 |bM558H
100##|aNguyễn Hữu Thời
245##|a12 động từ đặc biệt trong tiếng Anh |cNguyễn Hữu Thời
246##|a12 Special verbs in English
260##|aTp. Hồ Chí Minh |bNxb Tp. Hồ Chí Minh |c2000
300##|a95tr. |c18cm
5203#|aGiới thiệu 10 đặc trưng của 12 động từ đặc biệt trong tiếng Anh. Cách dùng từng loại động từ
653##|aTiếng Anh
653##|aĐộng từ
653##|aSách đọc thêm
852##|bKho mượn |jMN.001734,MN.001733

Tóm tắt

13% progress

Giới thiệu 10 đặc trưng của 12 động từ đặc biệt trong tiếng Anh. Cách dùng từng loại động từ ;

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
MN.001734 Sẵn có Kho mượn
MN.001733 Sẵn có Kho mượn
Lượt lưu thông: 0 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 2 Tổng số: 2
thuw viejn caf mau