Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Xuất bản :
Giá tiền:
8000
Mô tả vật lý :
269tr ; 19cm
Gáy sách :
4(N523)(075) / M458TR
Lượt lưu thông :
0
LDR00549cam a2200205 a 4500
00123677
00520161123024250.0
008161123b |||||||| ||||||||||||||
020##|c8000 |d1b
041##|avie
084##|a4(N523)(075) |bM458TR
245##|a120 bài luận Anh - Văn mẫu
246##|a120 Model English Essays
260##|aMinh Hải . |bNxb. Mũi Cà Mau |c1991
300##|a269tr. |c19cm
852##|bThư viện |jDV.007948
852##|bKho đọc |jDV.007948
920##|aVV2005
920##|a7.948
941##|aLoan

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
DV.007948 Sẵn có Kho đọc
Lượt lưu thông: 0 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 1 Tổng số: 1
thuw viejn caf mau