Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Tác giả :
Lần xuất bản :
Tái bản lần thứ 1
Xuất bản :
Giá tiền:
12000
Mô tả vật lý :
203tr ; 20cm
Gáy sách :
57.023.2 / M458TR
Lượt lưu thông :
0
LDR00973cam a2200241 a 4500
00123682
00520161123024253.0
008161123b |||||||| ||||||||||||||
020##|c12000 |d1b
041##|avie
084##|a57.023.2 |bM458TR
100##|aLê Đình Trung
245##|a100 câu hỏi chọn lọc và trả lời về di truyền biến dị |cLê Đình Trung
250##|aTái bản lần thứ 1
260##|aH. |bGiáo dục |c1998
300##|a203tr. |c20cm
5203#|aCác câu trả lời về cơ sở phân tử, tế bào của hiện tượng di truyền biến dị. Tính quy luật của hiện tượng di truyền. Di truyền học cá thể, quần thể và di truyền học người
653##|aSinh học
653##|aBiến dị
653##|aDi truyền
653##|aKhoa học thường thức
700##|aLê Đình Trung |eTác giả
852##|bKho đọc |jDV.011594

Tóm tắt

13% progress

Các câu trả lời về cơ sở phân tử, tế bào của hiện tượng di truyền biến dị. Tính quy luật của hiện tượng di truyền. Di truyền học cá thể, quần thể và di truyền học người ;

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
DV.011594 Sẵn có Kho đọc
Lượt lưu thông: 0 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 1 Tổng số: 1
thuw viejn caf mau