Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Xuất bản :
Giá tiền:
16000
Mô tả vật lý :
215tr ; 14cm
Gáy sách :
782. 421 64 / M458TR
Lượt lưu thông :
0
LDR00623cam a2200205 a 4500
00123716
00520161123024332.0
008161123b |||||||| ||||||||||||||
020##|c16000 |d3b
041##|avie
084##|a782. 421 64 |bM458TR
245##|a100 ca khúc hay nhất trên MTV
260##|aCà Mau |bNxb Mũi Cà Mau |c2004
300##|a215tr. |c14cm
4900#|aTuyển tập những ca khúc hay nhất trên MTV
653##|aÂm nhạc
653##|aCa khúc
653##|aNhạc nước ngoài
852##|bKho mượn |jMN.001654,MN.001655,MN.001656
852##|bKho đọc |jDN.000477

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
MN.001654 Sẵn có Kho mượn
MN.001655 Sẵn có Kho mượn
DN.000477 Sẵn có Kho đọc
MN.001656 Sẵn có Kho mượn
Lượt lưu thông: 0 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 4 Tổng số: 4
thuw viejn caf mau