Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Tác giả :
Xuất bản :
Giá tiền:
28000
Mô tả vật lý :
223tr ; 20cm
Gáy sách :
299 / B300Â
Lượt lưu thông :
0
LDR00934cam a2200229 a 4500
00123868
00520161123024635.0
008161123b |||||||| ||||||||||||||
020##|c28000 |d3b
041##|avie
084##|a299 |bB300Â
100##|aSomerville, Nell
245##|aBí ẩn con người và 12 con giáp |bTìm hiểu về 12 con giáp |cNell Somerville
260##|aH. |bThanh niên |c2006
300##|a223tr. |c20cm
5203#|aQuyển sách đưa ra những lời tiên đoán rất gần và cụ thể về những gì sẽ xảy ra trong năm ứng với độ tuổi của bạn, kể cả những việc nên và không nên làm trong năm
653##|aThuyết âm dương ngũ hành
653##|aTử vi
653##|aVăn hóa dân gian
653##|aSách thường thức
852##|bKho mượn |jMV.039531,MV.039532
852##|bKho đọc |jDV.019117

Tóm tắt

13% progress

Quyển sách đưa ra những lời tiên đoán rất gần và cụ thể về những gì sẽ xảy ra trong năm ứng với độ tuổi của bạn, kể cả những việc nên và không nên làm trong năm ;

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
MV.039531 Sẵn có Kho mượn
MV.039532 Sẵn có Kho mượn
DV.019117 Sẵn có Kho đọc
Lượt lưu thông: 0 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 3 Tổng số: 3
thuw viejn caf mau