Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Tác giả :
Xuất bản :
Giá tiền:
26
Mô tả vật lý :
511tr. ; 19cm
Gáy sách :
843 / B100NG
Lượt lưu thông :
0
LDR01116cam a2200349 a 4500
0012464
00520200713151417.0
008200713b |||||||| ||||||||||||||
020##|c26 |d5b
0410#|avie
0820#|a843 |bB100NG
1000#|aĐuyma, A.
24500|aBa người lính ngự lâm : |bTiểu thuyết . . |nT.2 / |cA. Đuyma; Anh Vũ, Trần Việt dịch .
260##|aH. : |bVăn học , |c1985
300##|a511tr. ; |c19cm
4900#|aVăn học cổ điển nước ngoài. Văn học Pháp
541##|aTỦ SÁCH LÂM TƯỜNG VÂN
653##|aVăn học cận đại
653##|aTiểu thuyết
653##|aPháp
7000#|aAnh Vũ , |edịch
7000#|aTrần Việt , |edịch
852##|bTV.SBT |jSBT.001956 |tSBT.001956
852##|bTV.SBT |jSBT.001598 |tSBT.001598
852##|bTV.SBT |jSBT.001596 |tSBT.001596
852##|bTV.KD |jDV.008731 |tDV.008731
852##|bTV.KD |jDV.008386 |tDV.008386
9200#|ac738-739
9200#|aVV2005 |ac94
9200#|a8.386
9200#|a8.731
930##|a78729

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
SBT.001956 Sẵn có Kho sách biếu tặng
SBT.001598 Sẵn có Kho sách biếu tặng
SBT.001596 Sẵn có Kho sách biếu tặng
DV.008731 Sẵn có Kho đọc
DV.008386 Sẵn có Kho đọc
Lượt lưu thông: 0 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 5 Tổng số: 5
thuw viejn caf mau