Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Xuất bản :
Giá tiền:
50
Mô tả vật lý :
148tr ; 19cm
Gáy sách :
V23 / B105C
Lượt lưu thông :
0
LDR00502cam a2200169 a 4500
00124717
00520161123030310.0
008161123b |||||||| ||||||||||||||
020##|c50 |d1b
041##|avie
084##|aV23 |bB105C
100##|aNguyễn Nhật Ánh
245##|aBàn có năm chỗ ngồi |bTruyện dài |cNguyễn Nhật Ánh
260##|aH. |bKim Đồng |c1987
300##|a148tr. |c19cm
700##|aNguyễn Nhật Ánh |eTác giả
852##|bKho đọc |jDV.006656

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
DV.006656 Sẵn có Kho đọc
Lượt lưu thông: 0 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 1 Tổng số: 1
thuw viejn caf mau