Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Tác giả :
Xuất bản :
Mô tả vật lý :
225tr ; 30cm
Gáy sách :
959.731 / M458NG
Lượt lưu thông :
0
LDR01296cam a2200289 a 4500
00125657
00520161123032138.0
008161123b |||||||| ||||||||||||||
020##|d1b
041##|avie
082##|a959.731 |bM458NG
1000#|aBùi Tuyết Mai
245##|a1000 năm thăng long Hà Nội |cBùi Tuyết Mai chủ biên; Vũ Khiêu, Vũ Mão, Phan Huy Lê... biên soạn |nTập 1
246##|aA millennium of Thang Long - Ha Noi
260##|aH. |bVăn hóa Thông tin |c2004
300##|a225tr. |c30cm
5203#|aSách ảnh ghi lại nhiều nét đẹp của di tích lịch sử, văn hoá Thăng Long-Hà Nội: Các khu phố cổ, điện Kính Thiên, chùa Một Cột, Văn Miếu Quốc Tử Giám, di tích Hoàng Thành xưa, người Hà Nội, ẩm thực Hà Nội, trang phục, lễ tết ở Hà Nội...
653##|aDi tích lịch sử
653##|aDi tích văn hóa
653##|aSách ảnh
653##|aHà Nội
653##|aĐịa chí
700##|aVũ Khiêu |eTác giả
700##|aVũ Mão |eTác giả
700##|aPhan Huy Lê biên soạn |eTác giả
773##|t1000 năm thăng long Hà Nội |w24711
852##|bKho Tra Cứu |jTC.001506

Tóm tắt

13% progress

Sách ảnh ghi lại nhiều nét đẹp của di tích lịch sử, văn hoá Thăng Long-Hà Nội: Các khu phố cổ, điện Kính Thiên, chùa Một Cột, Văn Miếu Quốc Tử Giám, di tích Hoàng Thành xưa, người Hà Nội, ẩm thực Hà Nội, trang phục, lễ tết ở Hà Nội... ;

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
TC.001506 Sẵn có Kho Tra Cứu
Lượt lưu thông: 0 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 1 Tổng số: 1
thuw viejn caf mau