Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Xuất bản :
Giá tiền:
44000
Mô tả vật lý :
246tr. ; 21cm
Từ khóa :
Việt Nam; hidden
Gáy sách :
895.922 340 / H103M
Lượt lưu thông :
0
LDR00852cam a2200229 a 4500
00125702
00520170906135704.0
008170906b |||||||| ||||||||||||||
020##|c44000 |d2b
0410#|avie
0820#|a895.922 340 |bH103M
24500|a20 truyện ngắn đặc sắc phương Nam / |cNguyễn Nhật Ánh, Nguyễn Ngọc Chụ, Hồ Việt Khuê...; Nguyễn Thái Anh tuyển chọn
260##|aH. : |bThanh niên , |c2008
300##|a246tr. ; |c21cm
651#0|aViệt Nam
655#7|aTruyện ngắn
7000#|aNguyễn Nhật Ánh , |eTác giả
7000#|aNguyễn Ngọc Chụ , |eTác giả
7000#|aHồ Việt Khuê , |eTác giả
7000#|aNguyễn Thái Anh , |etuyển chọn
852##|bTV.KM |jMV.042023 |tMV.042023
852##|bTV.KD |jDV.020534 |tDV.020534

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
MV.042023 Sẵn có Kho mượn
DV.020534 Sẵn có Kho đọc
Lượt lưu thông: 0 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 2 Tổng số: 2
thuw viejn caf mau