Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Tác giả :
Xuất bản :
Giá tiền:
5,50
Mô tả vật lý :
147tr. ; 19cm
Gáy sách :
398.209495 / Ô450ĐC2 / Ô450Đ
Lượt lưu thông :
0
LDR00832cam a2200205 a 4500
0012594
00520180712142255.0
008180712b |||||||| ||||||||||||||
020##|c5,50 |d1b
0410#|avie
0820#|a398.209495 |bÔ450Đ
084##|aC2 |bÔ450Đ
1000#|aHômerơ
24500|aÔđyxê / |cHômerơ; Phan Thị Miến dịch
260##|aH. : |bVăn học , |c1982
300##|a147tr. ; |c19cm
520##|aÔđixê&" là sự nối tiếp sử thi Iliat chia thành 24 khúc ca. Ôđixê kể lại cuộc hành trình về quê hương của Uylitxơ sau chiến thắng chiếm đánh thành Tơroa; một hành trình kéo dài 10 năm
653##|aVăn học-dân gian sử thi-Hy Lạp
7000#|aPhan Thị Miến , |edịch
852##|bTV.KD |jDV.001870 |tDV.001870

Tóm tắt

13% progress

Ôđixê" là sự nối tiếp sử thi Iliat chia thành 24 khúc ca. Ôđixê kể lại cuộc hành trình về quê hương của Uylitxơ sau chiến thắng chiếm đánh thành Tơroa; một hành trình kéo dài 10 năm ;

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
DV.001870 Sẵn có Kho đọc
Lượt lưu thông: 0 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 1 Tổng số: 1
thuw viejn caf mau