Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Xuất bản :
Giá tiền:
235000
Mô tả vật lý :
984tr ; 24cm
Gáy sách :
959.7 / AL100M
Lượt lưu thông :
0
LDR01110cam a2200253 a 4500
00126085
00520161123033021.0
008161123b |||||||| ||||||||||||||
020##|c235000 |d1b
041##|avie
082##|a959.7 |bAL100M
245##|aAlmanach lịch sử - văn hóa truyền thống Việt Nam |cĐô Văn Ninh, Tạ Ngọc Liên, Chương Thâu...
260##|aH. |bThanh niên |c2008
300##|a984tr. |c24cm
5203#|aGiới thiệu quá trình hình thành và phát triển của các nhà nước cổ đại và các vương triều trong lịch sử Việt Nam, các đại gia đình 54 dân tộc anh em, nhân vật lịch sử, quan chế trong lịch sử, khoa cử, tiền cổ, địa danh khảo cổ của Việt Nam...
653##|aAlmanach
653##|aVăn hóa
653##|aLịch sử
653##|aLễ hội
653##|aViệt Nam
700##|aĐô Văn Ninh |eTác giả
700##|aTạ Ngọc Liên |eTác giả
700##|aChương Thâu |eTác giả
852##|bKho Tra Cứu |jTC.001613

Tóm tắt

13% progress

Giới thiệu quá trình hình thành và phát triển của các nhà nước cổ đại và các vương triều trong lịch sử Việt Nam, các đại gia đình 54 dân tộc anh em, nhân vật lịch sử, quan chế trong lịch sử, khoa cử, tiền cổ, địa danh khảo cổ của Việt Nam... ;

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
TC.001613 Sẵn có Kho Tra Cứu
Lượt lưu thông: 0 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 1 Tổng số: 1
thuw viejn caf mau