Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Xuất bản :
Giá tiền:
36000
Mô tả vật lý :
58tr ; 28cm
Gáy sách :
4(N523)-07 / M458NG
Lượt lưu thông :
0
LDR00484cam a2200169 a 4500
00126092
00520161123033031.0
008161123b |||||||| ||||||||||||||
020##|c36000
041##|avie
082##|a4(N523)-07 |bM458NG
100##|aNguyễn Thu Trang
245##|a1000 từ tiếng anh đầu tiên |cNguyễn Thu Trang
260##|aH. |bPhụ nữ |c2002
300##|a58tr. |c28cm
852##|bKho đọc |jDL.000378
852##|bKho mượn |jML.001609,ML.001610

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
DL.000378 Sẵn có Kho đọc
ML.001609 Sẵn có Kho mượn
ML.001610 Sẵn có Kho mượn
Lượt lưu thông: 0 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 3 Tổng số: 3
thuw viejn caf mau