Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Xuất bản :
Tp. Hồ Chí Minh: Nxb Hồng đức, 2009
Giá tiền:
69000
Mô tả vật lý :
387tr ; 24cm
Gáy sách :
005 3 / M458TR
Lượt lưu thông :
0
LDR00875cam a2200217 a 4500
00126140
00520161123033125.0
008161123b |||||||| ||||||||||||||
020##|c69000 |d3b
041##|avie
082##|a005 3 |bM458TR
100##|aNguyễn Quốc Bình
245##|a100 kỹ thuật thâm nhập gỡ rối Excel 2003 - 2007 |cNguyễn Quốc Bình
260##|aTp. Hồ Chí Minh |bNxb Hồng đức |c2009
300##|a387tr. |c24cm
5203#|aBao gồm các kĩ thuật phân tích dữ liệu, tạo các bảng tính, lập biểu đồ....hướng dẫn nhiều kỹ thuật làm việc với Excel....
653##|aTin học
653##|akĩ thuật làm việc vơi Excel
653##|aHướng dẫn sử dụng
852##|bKho mượn |jML.003342,ML.003343
852##|bKho đọc |jDL.002374

Tóm tắt

13% progress

Bao gồm các kĩ thuật phân tích dữ liệu, tạo các bảng tính, lập biểu đồ....hướng dẫn nhiều kỹ thuật làm việc với Excel.... ;

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
ML.003342 Sẵn có Kho mượn
ML.003343 Sẵn có Kho mượn
DL.002374 Sẵn có Kho đọc
Lượt lưu thông: 0 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 3 Tổng số: 3
thuw viejn caf mau