Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Xuất bản :
Giá tiền:
27000
Mô tả vật lý :
187tr ; 21cm
Gáy sách :
001 / M458TR
Lượt lưu thông :
0
LDR00567cam a2200169 a 4500
00126693
00520161123034223.0
008161123b |||||||| ||||||||||||||
020##|c27000 |d1b
041##|avie
082##|a001 |bM458TR
245##|a132 câu hỏi lý thú về thế giới quanh em |cXuân Trường, Việt Thanh sưu tầm, biên soạn
260##|aH. |bVăn hóa Thông tin |c2008
300##|a187tr. |c21cm
700##|aXuân Trường |eTác giả
700##|aViệt Thanh |eSưu tầm, biên soạn
852##|bKho đọc |jDV.014335

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
DV.014335 Sẵn có Kho đọc
Lượt lưu thông: 0 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 1 Tổng số: 1
thuw viejn caf mau