Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Xuất bản :
Giá tiền:
6500
Mô tả vật lý :
97tr. ; 19cm
Gáy sách :
794.1 / NH556V515.81
Lượt lưu thông :
0
LDR00699cam a2200217 a 4500
0012737
00520180712152500.0
008180712b |||||||| ||||||||||||||
020##|c6500 |d1b
0410#|avie
0820#|a794.1 |bNH556V
084##|a515.81 |2NH556V
24500|aNhững ván cờ hay : |bCờ quốc tế / |cNguyễn Văn Giảng, Lê Uy Vệ, Đặng Tất Thắng
260##|aH. : |bThể dục thể thao , |c1984
300##|a97tr. ; |c19cm
653##|aThể dục thể thao
653##|aCờ quốc tế
7000#|aNguyễn Văn Giảng
7000#|aLê Uy Vệ
7000#|aĐặng Tất Thắng
852##|bTV.KD |jDV.001203 |tDV.001203

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
DV.001203 Sẵn có Kho đọc
Lượt lưu thông: 0 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 1 Tổng số: 1
thuw viejn caf mau