Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Tác giả :
Lần xuất bản :
In lần thứ 2
Xuất bản :
Giá tiền:
29000
Mô tả vật lý :
283tr. ; 19cm
Gáy sách :
895.922 34 / M558C
Lượt lưu thông :
0
LDR00608cam a2200205 a 4500
00127505
00520180427152504.0
008180427b |||||||| ||||||||||||||
020##|c29000 |d1b
0411#|avie
0821#|a895.922 34 |bM558C
1001#|aNghiêm Văn Tân
24500|a10 cô gái ngã ba Đồng Lộc : |bTruyện ký / |cNghiêm Văn Tân
250##|aIn lần thứ 2
260##|aH. : |bPhụ nữ , |c2006
300##|a283tr. ; |c19cm.
651#0|aViệt Nam
6531#|aTruyện ký
6531#|aVăn học hiện đại
852##|bTV.KD |jDV.022101 |tDV.022101

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
DV.022101 Sẵn có Kho đọc
Lượt lưu thông: 0 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 1 Tổng số: 1
thuw viejn caf mau