Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Xuất bản :
Tp. Hồ Chí Minh: Nxb Trẻ, 2008
Giá tiền:
20000
Mô tả vật lý :
154tr ; 20cm
Gáy sách :
613 / B101S
Lượt lưu thông :
4
LDR00916cam a2200229 a 4500
00127683
00520161123040408.0
008161123b |||||||| ||||||||||||||
020##|c20000
041##|avie
082##|a613 |bB101S
245##|aBác sĩ tốt nhất là chính mình |cNhiều tác giả |nTập 2
260##|aTp. Hồ Chí Minh |bNxb Trẻ |c2008
300##|a154tr. |c20cm
4900#|aNhững lời khuyên bổ ích cho sức khỏe
5203#|aGiới thiệu những lời khuyên bổ ích cho sức khoẻ như: cách làm tăng sức sống, thói quen sinh hoạt nguy hiểm, bí mật của cơ thể, điều bạn nên nói với bác sỹ...
653##|aChăm sóc sức khoẻ
653##|aPhòng bệnh
653##|aĂn uống
653##|aLời khuyên
700##|aNhiều tác giả
852##|bKho mượn |jMV.047540

Tóm tắt

13% progress

Giới thiệu những lời khuyên bổ ích cho sức khoẻ như: cách làm tăng sức sống, thói quen sinh hoạt nguy hiểm, bí mật của cơ thể, điều bạn nên nói với bác sỹ... ;

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
MV.047540 Sẵn có Kho mượn
Lượt lưu thông: 4 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 1 Tổng số: 1
thuw viejn caf mau