Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Tác giả :
Xuất bản :
Thanh Hóa : Nxb. Thanh Hóa , 2010
Giá tiền:
53500
Mô tả vật lý :
322tr. ; 19cm
Gáy sách :
895.1 / B102NG
Lượt lưu thông :
2
LDR00602cam a2200205 a 4500
00127921
00520170207081819.0
008170207b |||||||| ||||||||||||||
020##|c53500
0410#|avie
0820#|a895.1 |bB102NG
1000#|aCổ Long
24500|aBạch ngọc mỹ nhân / |cCổ Long . |nTập 2
260##|aThanh Hóa : |bNxb. Thanh Hóa , |c2010
300##|a322tr. ; |c19cm
653##|aTruyện kiếm hiệp
653##|aVăn học nước ngoài
653##|aTrung Quốc
7000#|aCổ Long , |eTác giả
852##|bTV.KM |jMV.047688 |tMV.047688

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
MV.047688 Sẵn có Kho mượn
Lượt lưu thông: 2 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 1 Tổng số: 1
thuw viejn caf mau