Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Xuất bản :
Giá tiền:
19000
Mô tả vật lý :
171tr. ; 19cm
Từ khóa :
Gáy sách :
891.7 / M458TR
Lượt lưu thông :
1
LDR00581cam a2200205 a 4500
00128130
00520190304093053.0
008190304b |||||||| ||||||||||||||
020##|c19000 |d2b
0410#|avie
0820#|a891.7 |bM458TR
24500|a100 bài thơ tình / |cThúy Toàn dịch
260##|aH. : |bVăn hóa Thông tin , |c2006
300##|a171tr. ; |c19cm
650#0|aVăn học hiện đại
650#0|aThơ
651#0|aNga
7000#|aThúy Toàn , |edịch
852##|bTV.KD |jDV.023757 |tDV.023757
852##|bTV.KM |jMV.047018 |tMV.047018

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
DV.023757 Sẵn có Kho đọc
MV.047018 Sẵn có Kho mượn
Lượt lưu thông: 1 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 2 Tổng số: 2
thuw viejn caf mau