Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Tác giả :
Xuất bản :
Giá tiền:
54500
Mô tả vật lý :
339tr. ; 21cm
Gáy sách :
959.704 / M458TR
Lượt lưu thông :
6
LDR01474cam a2200313 a 4500
00128437
00520180509083725.0
008180509b |||||||| ||||||||||||||
020##|c54500 |d7b
0410#|avie
08214|a959.704 |bM458TR |214
1001#|aHồ Chí Minh
24510|a120 lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh / |cTuyển chọn: Nguyễn Sông Lam, Bình Minh
260##|aH. : |bThanh niên , |c2010
300##|a339tr. ; |c21cm
4900#|aBộ sách Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh
520##|aGiới thiệu nội dung 120 lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh về kháng chiến kiến quốc, thi đua yêu nước, sản xuất tiết kiệm, chống quan liêu... nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ và nhân các sự kiện lịch sử quan trọng
650#7|aLịch sử hiện đại . |2Bộ TK TVQG
651#7|2Bộ TK TVQG |aViệt Nam
655#7|2Bộ TK TVQG |aLời kêu gọi
7000#|aBình Minh , |etuyển chọn
7001#|aNguyễn Sông Lam , |etuyển chọn
852##|bTV.KD |jDV.023275 |tDV.023275
852##|bTV.KM |jMV.046301 |tMV.046301
852##|bTV.KM |jMV.046302 |tMV.046302
852##|bTV.LC |jLCV.027617 |tLCV.027617
852##|bTV.LC |jLCV.027618 |tLCV.027618
852##|bTV.LC |jLCV.027620 |tLCV.027620
852##|bTV.LC |jLCV.027619 |tLCV.027619

Tóm tắt

13% progress

Giới thiệu nội dung 120 lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh về kháng chiến kiến quốc, thi đua yêu nước, sản xuất tiết kiệm, chống quan liêu... nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ và nhân các sự kiện lịch sử quan trọng ;

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
DV.023275 Sẵn có Kho đọc
MV.046301 Sẵn có Kho mượn
MV.046302 Sẵn có Kho mượn
LCV.027617 Sẵn có Kho Luân Chuyển
LCV.027618 Sẵn có Kho Luân Chuyển
LCV.027620 Sẵn có Kho Luân Chuyển
LCV.027619Đang cho mượnKho Luân Chuyển
Lượt lưu thông: 6 Đang lưu thông: 1 Sẵn có: 6 Tổng số: 7
thuw viejn caf mau