Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Tác giả :
Xuất bản :
Giá tiền:
49000
Mô tả vật lý :
340tr ; 21cm
Gáy sách :
332.63 / M458TR
Lượt lưu thông :
0
LDR01103cam a2200253 a 4500
00128602
00520161123042352.0
008161123b |||||||| ||||||||||||||
020##|c49000 |d1b
041##|avie
082##|a332.63 |bM458TR
100##|aTrump, Donald
245##|a100 lời khuyên đầu tư bất động sản khôn ngoan nhất |bBài học kinh nghiệm từ những chuyên gia bất động sản hàng đầu thế giới |cDonald Trump; Kim Dung, An Sơn, Kim Thoa dịch
260##|aH. |bLao động - Xã hội |c2007
300##|a340tr. |c21cm
5203#|aGiới thiệu 100 lời khuyên đầu tư bất động sản khôn ngoan nhất của các chuyên gia bất động sản hàng đầu thế giới như: Arthur L. Allen, Adina Azarian, Roger Barnett...
653##|aBất động sản
653##|aĐầu tư
653##|aKinh nghiệm
700##|aDonald Trump |eTác giả
700##|aKim Thoa |eDịch
700##|aKim Dung |eDịch
700##|aAn Sơn |eDịch
852##|bKho mượn |jMV.047270

Tóm tắt

13% progress

Giới thiệu 100 lời khuyên đầu tư bất động sản khôn ngoan nhất của các chuyên gia bất động sản hàng đầu thế giới như: Arthur L. Allen, Adina Azarian, Roger Barnett... ;

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
MV.047270 Sẵn có Kho mượn
Lượt lưu thông: 0 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 1 Tổng số: 1
thuw viejn caf mau