Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Tác giả :
Xuất bản :
Giá tiền:
56000
Mô tả vật lý :
347tr. ; 21cm
Gáy sách :
335.434 6 / M458TR
Lượt lưu thông :
8
LDR01527cam a2200313 a 4500
00128624
00520180504145408.0
008180504b |||||||| ||||||||||||||
020##|c56000 |d7b
0410#|avie
08214|a335.434 6 |bM458TR |214
1001#|aHồ Chí Minh
24510|a120 bài trả lời phỏng vấn báo chí của Chủ tịch Hồ Chí Minh / |cNguyễn Sông Lam, Bình Minh tuyển chọn
260##|aH. : |bThanh niên , |c2010
300##|a347tr. ; |c21cm
4900#|aBộ sách Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh
520##|aGiới thiệu nội dung các bài trả lời phỏng vấn báo chí của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thể hiện quan điểm, tư tưởng của Người về cách mạng Việt Nam và cuộc đấu tranh của nhân dân Việt Nam chống lại thực dân Pháp và đế quốc Mỹ
650#7|aTư tưởng Hồ Chí Minh . |2Bộ TK TVQG
651#7|2Bộ TK TVQG |aViệt Nam
655#7|2Bộ TK TVQG |aBài phỏng vấn
7001#|aNguyễn Sông Lam , |etuyển chọn
7000#|aBình Minh , |etuyển chọn
852##|bTV.KD |jDV.023268 |tDV.023268
852##|bTV.KM |jMV.046287 |tMV.046287
852##|bTV.KM |jMV.046288 |tMV.046288
852##|bTV.LC |jLCV.027598 |tLCV.027598
852##|bTV.KM |jMV.034353 |tMV.034353
852##|bTV.LC |jLCV.027596 |tLCV.027596
852##|bTV.LC |jLCV.027597 |tLCV.027597

Tóm tắt

13% progress

Giới thiệu nội dung các bài trả lời phỏng vấn báo chí của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thể hiện quan điểm, tư tưởng của Người về cách mạng Việt Nam và cuộc đấu tranh của nhân dân Việt Nam chống lại thực dân Pháp và đế quốc Mỹ ;

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
DV.023268 Sẵn có Kho đọc
MV.046287 Sẵn có Kho mượn
MV.046288 Sẵn có Kho mượn
LCV.027596 Sẵn có Kho Luân Chuyển
LCV.027598 Sẵn có Kho Luân Chuyển
MV.034353 Sẵn có Kho mượn
LCV.027597Đang cho mượnKho Luân Chuyển
Lượt lưu thông: 8 Đang lưu thông: 1 Sẵn có: 6 Tổng số: 7
thuw viejn caf mau