Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Tác giả :
Xuất bản :
Giá tiền:
5,50
Mô tả vật lý :
126tr. ; 19cm
Gáy sách :
345.597 / B312L34(V)5 / B312L
Lượt lưu thông :
0
LDR00486cam a2200169 a 4500
0012894
00520180712144536.0
008180712b |||||||| ||||||||||||||
020##|c5,50 |d1b
0410#|avie
0820#|a345.597 |bB312L
084##|a34(V)5 |bB312L
1000#|aPhạm Thái
24500|aBình luận bộ luật hình sự . . |nTập 1 / |cPhạm Thái
260##|aH. : |bPháp lý , |c1986
300##|a126tr. ; |c19cm
852##|bTV.KD |jDV.001891 |tDV.001891

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
DV.001891 Sẵn có Kho đọc
Lượt lưu thông: 0 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 1 Tổng số: 1
thuw viejn caf mau