Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Xuất bản :
Tp. Hồ Chí Minh: Nxb Trẻ, 2010
Giá tiền:
21000
Mô tả vật lý :
141tr ; 21cm
Gáy sách :
613 / B101S
Lượt lưu thông :
2
LDR00904cam a2200241 a 4500
00129182
00520161123043650.0
008161123b |||||||| ||||||||||||||
020##|c21000
041##|avie
082##|a613 |bB101S
245##|aBác sĩ tốt nhất là chính mình |cLê Quang tuyển chọn |nTập 6 |pBệnh gút
260##|aTp. Hồ Chí Minh |bNxb Trẻ |c2010
300##|a141tr. |c21cm
4900#|aBác sĩ tốt nhất là chính mình |vT.6
5203#|aGiới thiệu lịch sử, nguyên nhân bệnh gút, hướng dẫn cách phòng bệnh và điều trị bệnh gút, bệnh khớp, bệnh loãng xương...
653##|aBệnh khớp
653##|aY học
653##|aĐiều trị
653##|aBệnh gút
653##|aPhòng bệnh
700##|aNhiều tác giả
852##|bKho mượn |jMV.047544

Tóm tắt

13% progress

Giới thiệu lịch sử, nguyên nhân bệnh gút, hướng dẫn cách phòng bệnh và điều trị bệnh gút, bệnh khớp, bệnh loãng xương... ;

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
MV.047544 Sẵn có Kho mượn
Lượt lưu thông: 2 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 1 Tổng số: 1
thuw viejn caf mau