Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Tác giả :
Xuất bản :
Giá tiền:
58000
Mô tả vật lý :
362tr. ; 21cm
Gáy sách :
335.434 6 / M458TR
Lượt lưu thông :
4
LDR01492cam a2200337 a 4500
00129223
00520180504145714.0
008180504b |||||||| ||||||||||||||
020##|c58000 |d6b
0410#|avie
08214|a335.434 6 |bM458TR |214
1001#|aHồ Chí Minh
24510|a120 câu nói, bài nói nổi tiếng của Chủ tịch Hồ Chí Minh / |cNguyễn Sông Lam, Bình Minh tuyển chọn
260##|aH. : |bThanh niên , |c2010
300##|a362tr. ; |c21cm
4900#|aBộ sách Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh
520##|aGiới thiệu những câu nói, bài nói nổi tiếng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thể hiện tư tưởng của Người về đạo đức, cách mạng, lao động sản xuất và thi đua yêu nước
650#7|aTư tưởng Hồ Chí Minh . |2Bộ TK TVQG
651#7|2Bộ TK TVQG |aViệt Nam
653##|aCâu nói
653##|aBài nói
655#7|2Bộ TK TVQG |aCâu trích
655#7|2Bộ TK TVQG |aBài phát biểu
7001#|aNguyễn Sông Lam , |etuyển chọn
7000#|aBình Minh , |etuyển chọn
852##|bTV.KM |jMV.046296 |tMV.046296
852##|bTV.LC |jLCV.027606 |tLCV.027606
852##|bTV.LC |jLCV.027608 |tLCV.027608
852##|bTV.KD |jDV.023272 |tDV.023272
852##|bTV.KM |jMV.046295 |tMV.046295
852##|bTV.LC |jLCV.027607 |tLCV.027607

Tóm tắt

13% progress

Giới thiệu những câu nói, bài nói nổi tiếng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thể hiện tư tưởng của Người về đạo đức, cách mạng, lao động sản xuất và thi đua yêu nước ;

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
MV.046296 Sẵn có Kho mượn
LCV.027606 Sẵn có Kho Luân Chuyển
LCV.027607 Sẵn có Kho Luân Chuyển
LCV.027608 Sẵn có Kho Luân Chuyển
DV.023272 Sẵn có Kho đọc
MV.046295 Sẵn có Kho mượn
Lượt lưu thông: 4 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 6 Tổng số: 6
thuw viejn caf mau